dinhvidienthoai

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
5 thoughts on “dinhvidienthoai
    • – Định vị chính xác từ 300-500 mét ở thành thị có thể xa hơn ở nông thôn nếu dùng cellid
      – Dịnh vị = GPS hay wifi thì chính xác
      – Chức năng định vị bằng tin nhắn khi điện thoại offline và chức năng theo dõi tin nhắn từ xa chỉ có ở bản tính phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

capcha *